Met het programma Hart van de Heuvelrug werkt de provincie Utrecht samen met de gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap aan nieuwbouw met oog voor de natuur.

Het doel van het programma is de versnippering van het groen in deze regio tegen te gaan en natuurgebieden weer aan elkaar te verbinden. Zo worden er ecoducten aangelegd en wordt de natuur weer met elkaar verbonden. Hierdoor is inmiddels een aaneengesloten natuurgebied van ruim duizend voetbalvelden ontstaan.

De woningbouw kan nog niet beginnen. Op dit moment loopt de beroepsprocedure voor het bestemmingsplan namelijk nog. De bouw van woningen zal starten zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.