Logo MetselenDe gemeenteraad bespreekt binnenkort of het mogelijk wordt op het perceel Geestdorp 4 in Woerden een woning met bijgebouw te bouwen. Op dat perceel is volgens het…

bestemmingsplan nu alleen een garagebedrijf toegestaan. Het nieuwe plan zorgt volgens de gemeente Woerden voor kwaliteitswinst. Daarom werkt de gemeente mee aan de wettelijke procedure om een bestemmingsplan vast te stellen.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen binnengekomen. De omwonenden vrezen voor schade door heiwerkzaamheden. De aanvrager heeft verklaard dat hij met trillingsmeters zal waarnemen of er schade ontstaat en dat hij dan maatregelen zal nemen.

Het bestemmingsplan staat nu op aanstaande donderdag 31 mei op agenda van de gemeenteraad.