De komende jaren wordt het woningbouwprogramma in de gemeente Bodegraven Reeuwijk opgevoerd naar een aantal van gemiddeld 346 per jaar.

De laatste twee jaar zijn dat er gemiddeld 161 geweest. Dit is terug te vinden in het jaarlijkse Dashboard Fysieke Leefomgeving. Deze is zojuist als rapport verschenen en wordt volgende maand besproken in de raadscommissie Ruimte. In het Dashboard wordt gekeken naar de voortgang van ontwikkelingen in de leefomgeving van de inwoners van de gemeente. Op basis van dit inmiddels zevende overzicht kan geconstateerd worden dat veel thema’s op koers liggen.

Dit geldt onder andere voor de fietsers, duurzaamheid en leefomgeving.