Logo BouwOp verzoek van de gemeenteraad worden de woningbouwplannen aan de Willem Alexanderlaan in Harmelen aangepast. Door te schuiven kunnen er meer woningen worden gebouwd…

dan gepland: in totaal 40 in plaats van de beoogde 28 woningen, mits alle partijen mee willen werken. Het plan is dat KMN Kind&CO verkast naar het Triaq-terrein. Ook de fa. Kwakkenbos, eigenaar van de locatie is bereid mee te werken. Op die vrijgekomen plaats zou dan het particulier initiatief CPO-project Amaliahof voor duurdere koopwoningen kunnen komen.

GroenWest kan dan op de nu nog geplande CPO-locatie een klein appartementencomplex van ongeveer 25 woningen voor sociale huur senioren en starters bouwen. Op de voormalige zwembadplek staan negen woningen gepland.

Aan de Mauritshof komen ongeveer 20 koopwoningen, de helft sociale- en de andere helft betaalbare koopwoningen. Aan de oude gemeentehuislocatie wordt nog gewerkt maar gedacht wordt aan een mix van koop- en sociale huurwoningen.