Logo GeluidswalDe provincie Utrecht heeft geld gereserveerd voor het beperken van geluidsoverlast in woningen langs provinciale wegen. De provincie hecht grote waarde aan een gezonde…

veilige en aantrekkelijke leefomgeving en geluidshinder is slecht voor de gezondheid. De eerste 20 woningen met de meeste overlast zijn ‘geluidsgesaneerd’. Deze woningen liggen onder andere in de gemeente De Ronde Venen. Rond sommige woningen was in een eerder stadium al stil asfalt of een geluidswal gerealiseerd. De woningen hadden desondanks een gevelbelasting van meer dan 69 decibel op de gevel.

De maatregelen bestaan uit vervanging van ramen door geluidwerend glas, het afdichten van kieren en het plaatsen van isolatie en geluid gedempte ventilatievoorzieningen. Na de zomer zullen nog meer woningen in de provincie worden aangepakt.