Logo Plattegrond woning Maatschap Den Oudsten heeft plannen om zo’n 175 woningen te bouwen op het terrein aan de Utrechtsestraatweg waar tot 2003 bussen van Den Oudsten…

werden gebouwd. Het gaat om een gevarieerd nieuwbouwplan met veel verschillende woningtypen. Op dinsdag 13 december aanstaande organiseert de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente Woerden en de RUD Utrecht een inloopavond voor omwonenden en andere belanghebbenden.

Op de inloopavond is informatie beschikbaar over de woningbouwplannen en over de saneringsplannen voor de bodem- en grondwaterverontreiniging. Ook is er alle gelegenheid om op de plannen te reageren en vragen te stellen. De avond zal plaatsvinden op het terrein van de voormalige busfabriek aan de Utrechtsestraatweg 112a in Woerden. Belangstellenden kunnen vrij inlopen op dinsdagavond 13 december tussen half acht en negen uur.

Foto: PR
49 oudsten