Het komende jaar stellen de woningcorporaties in Bodegraven-Reeuwijk zeven woningen beschikbaar uit de bestaande woningvoorraad voor spoedzoekers. Het gaat om een mix van woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen.

Of een woningzoekende in aanmerking komt voor deze regeling wordt bepaald door een ‘spoedzoekerscommissie’ bestaande uit een vertegenwoordiger van iedere corporatie en de gemeente. Als dat zo is, dan wordt binnen twee maanden door de corporatie een passende woning aangeboden. Dit passende aanbod moet geaccepteerd worden.

Na weigering wordt de spoedzoeker weer een reguliere woningzoekende. Na een succesvolle bemiddeling krijgt de woningzoekende een tijdelijk huurcontract voor twee jaar. De tijdelijke huurder blijft een woningzoekende en zoekt in die tijd verder naar een reguliere passende woning.