Logo KencesHet tekort aan studentenwoningen in Utrecht neemt af. Sinds 2014 is het aantal bijna gehalveerd: een tekort van 9.200 naar 5.100 woningen. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor…

Studentenhuisvesting 2016 van Kences.

Utrecht verwacht dat deze daling de komende jaren doorzet. Ook de betaalbaarheid van studentenhuisvesting is verbeterd. Studenten besteden gemiddeld 37 procent van hun inkomen aan woonruimte, waar dit eerder nog 41 procent was. Utrecht huisvest momenteel bijna 31.000 uitwonende studenten.

Naast het bouwen van nieuwe studentenwoningen is ook het effect van het zogenoemde Studievoorschot, waardoor minder studenten op kamers gaan, niet te onderschatten. Bij de eerstejaars bachelorstudenten is dit percentage gedaald van 72 naar 55 procent, een daling die de komende jaren zal doorwerken bij de ouderejaarsstudenten.