Logo Huis te koopHet woningtekort in Nederland is alarmerend hoog. Met name in Utrecht is de woningschaarste zeer groot. De groei van de bevolking, het aantal huishoudens en de problemen in …

de bouwsector zorgen voor een toename van de tekorten. Zo zijn de bouwkosten gestegen, is er een tekort aan arbeidskrachten en bouwmateriaal, zijn er te weinig bouwlocaties beschikbaar en werkt de vergunningverlening te traag. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Capital Value dat deze week is gepresenteerd.

De regionale verschillen zijn groot. De druk op de woningmarkt is het meest zichtbaar in de grote steden, waar het tekort bijna 100.000 woningen is. In de stad Utrecht is de woningschaarste vijf procent van de woningvoorraad. Er zijn vooral veel nieuwe woningen nodig voor ouderen en starters.