Logo BetonvloerIn de regio’s Utrecht en Amsterdam is er een woningtekort van ruim vijf procent van het huidige aantal woningen. Dit percentage is gebaseerd op de cijfers van 2017 die in het nieuwste…

rapport van het kabinet over de ontwikkelingen op de woningmarkt zijn gepresenteerd. Het gemiddelde voor Nederland komt uit op 3,2 procent van de totale woningvoorraad. In totaal zijn er in Nederland 242 duizend woningen te weinig. Naar verwachting daalt het tekort de komende jaren tot 221 duizend in 2030.

In een periode van 11 jaar zouden er zo’n 667 duizend nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Volgens plan komen er dit jaar 68 duizend nieuwe woningen bij en volgend jaar zo’n 73 duizend. De daarop volgende vier jaar zijn dat er ongeveer 75 duizend per jaar. Daarna loopt de woningbouw verder op naar 80 duizend per jaar.