Logo WoningnetUtrecht wil beter toegankelijke woningen met voorrang toewijzen aan mensen met een functiebeperking. Daarom wordt de functiebeperking die iemand heeft en de mate waarin een…

vrijkomende woning daarop aansluit, het nieuwe uitgangspunt bij de toewijzing. Nu wordt voorrang voor deze woningen alleen op basis van leeftijd toegepast. Utrecht is de eerste gemeente in de regio die dit opneemt in het lokale beleid.