Logo SSH UtrechtHuizen van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) in Utrecht waar deze zomer een kamer vrij komt, kunnen kiezen of ze een Nederlandse huisgenoot willen of liever iemand van…

over de grenzen. Volgens de SSH is er geen sprake van ‘verdringing’.

Met de proef komt de SSH tegemoet aan de wens van de Universiteit Utrecht (UU) en van de gemeente Utrecht om de huisvestingssituatie van de internationale studenten te verbeteren. Met de recente toename van het aantal studenten dat vanuit het buitenland in Utrecht komt studeren, groeit ook de druk op de kamers die de UU voor deze groep studenten reserveert. Bovendien is er juist aan het begin van het academisch jaar een piek in de woningnood bij internationale studenten.

Deze maand maakte de UU zelf bekend ook verschillende maatregelen te nemen.