Logo Vluchtelingen2 De fractie van STERK Woerden heeft vragen gesteld over de aanpak van integratie van statushouders in de gemeente. Volgens de partij wordt een aantal onderwerpen…

niet opgepakt waaronder het signaal dat er te weinig taalles wordt gegeven.

Lotte Ruyten van STERK Woerden zegt in RPL Actueel zich zorgen te maken over het ontbreken van coördinatie en begeleiding daar waar vrijwilligers met statushouders aan het werk zijn. Ze spreekt haar idee uit voor trajectbegeleiding en het aanstellen van een professional voor het ondersteunen van de vrijwilligers.