Logo Gemeente Woerden 2Wordt Woerden langzamerhand niet onbestuurbaar met steeds meer eenmansfracties in de gemeenteraad? Die vraag rijst na het vertrek van Reem Bakker uit de VVD-fractie.

Omdat Bakker alleen wil doorgaan zitten er sinds de verkiezingen in maart inmiddels vier eenmansfracties in de Woerdense gemeenteraad, waardoor de versnippering verder is toegenomen.

De SP behaalde één zetel tijdens de verkiezingen en de twee zetels van Inwonersbelangen werden over twee fracties verdeeld omdat raadslid Lia Arentshorst zich afscheidde van die partij en als eenmansfractie verder is gegaan. Door een dergelijke versnippering zullen er op termijn steeds meer partijen nodig zijn om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen. De raad heeft inmiddels elf fracties, die alle recht hebben op spreektijd. Dit maakt ook het efficiënt vergaderen steeds moeilijker.