Logo WOZ waardeSinds kort is de gemeente Oudewater aangesloten op het zogenaamde WOZ-waardeloket. Op deze website kan iedereen de gegevens van zijn eigen woning of die van een ander raadplegen.

De pagina toont objectgegevens zoals de peildatum van de waarde van het pand, het bouwjaar en de gebruiksgrootte. Daarnaast staat de woning helder gemarkeerd op een kaart of luchtfoto. Op de site staat het overzicht van de WOZ-waarde, de waarde die de gemeente vaststelt aan de hand van een taxatie. De gemeente bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde de hoogte van de jaarlijkse onroerende zaakbelasting OZB.

Woerden is nog niet aangesloten op het WOZ-waardeloket. Voormalig wethouder De Weger heeft in november vorig jaar gemeld dat gestreefd wordt om vóór de nieuwe WOZ-aanslagen de zaak geregeld te hebben in Woerden.