Logo Politie14Het Wijkplatform Schilderskwartier in Woerden heeft in een vergadering uitgebreid aandacht besteed aan de veranderde rol van de wijkagent. Zijn of haar rol is anders dan de ‘oom agent’…

van een aantal jaren geleden maar zeker niet minder belangrijk en nuttig, is de conclusie. De wijkagent is de schakel tussen de wijkbewoners en de politieorganisatie en als zodanig het eerste aanspreekpunt bij criminaliteit en openbare orde. Hij of zij is deels op straat aanwezig, maar doet ook veel achter de schermen en bewerkstelligt via zijn of haar netwerk de oplossing van problemen of onregelmatigheden.

In het netwerk zitten de gemeente, winkeliers-, bewoners- en welzijnsorganisaties. Het wijkplatform meldt dat veiligheid een zaak is van ons allemaal en roept op te melden, zodat hetzij direct, hetzij op een later tijdstip actie kan worden ondernomen.