Woerden voor Democratie, WVD vraagt burgemeester en wethouders van Woerden of andere gemeenten bevoegd zijn om te bepalen hoeveel energie Woerden moet produceren om te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord en de klimaatwet. Verder wil de partij weten of Woerden een zelfde beslissing kan nemen voor andere gemeentes.

De partij lijkt zich zorgen te maken over de autonomie van Woerden als het gaat om de overschakeling naar duurzame energievormen. WVD wil verder weten of er door de op energiegebied samenwerkende gemeentes gesprekken gevoerd worden over woningbouw, bedrijventerreinen en verruiming van de rode contouren, met als doel om gemeentes te verleiden om bijvoorbeeld grote windturbines neer te zetten.