De oppositiepartij Woerden voor Democratie bijt zich vast in het aftreden van wethouder Arthur Bolderdijk. De partij had op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie opgevraagd over de gang van zaken bij het aftreden van de wethouder eind vorig jaar.

Na het doornemen van de ontvangen stukken blijft echter veel onduidelijk, vindt de WvD. Zo zou nergens uit blijken dat de wethouder ziek was of zelf het initiatief heeft genomen om binnen het college het ‘Oostdam Debat’ te evalueren. Volgens de WvD-fractie heeft het er alle schijn van dat de wethouder door andere collegeleden een pootje is gelicht.

De partij vindt dat het klaar moet zijn met de achterkamertjespolitiek binnen de gemeente Woerden en heeft daarom aanvullende schriftelijke vragen gesteld. Hiermee wil de partij meer duidelijkheid krijgen over wie het initiatief heeft genomen voor het aftreden van de wethouder.