Het Woerdense raadslid Reem Bakker sluit niet uit dat burgemeester en wethouders van Woerden met opzet hebben verzwegen dat de wetgeving het mogelijk maakt om de huisvesting van statushouders uit de huisvestingsverordening weg te laten.

In RPL Actueel zegt de voorman van Woerden voor Democratie dat in het college partijen zitten die ook in de regering vertegenwoordigd zijn. Het is de regering die de statushouders naar ons land heeft gehaald zegt Bakker.

Hij pleit er voor dat Woerden op het punt van huisvesting van statushouders, zelf beslissingen neemt en dat dit niet door Den Haag wordt gedaan. Bakker heeft vragen over de opvang gesteld nu bekend is dat Woerden 82 statushouders aan een woning moet helpen, het dubbele van voorgaande jaren.