Woerden voor Democratie wil graag helderheid over het aftreden van de voormalige Woerdense wethouder Arthur Bolderdijk. Aanleiding voor zijn aftreden was de chaos rond de werkzaamheden van de duikerbrug in de Oostdam. Met name de stremming van het verkeer richting het centrum van Woerden en de gebrekkige communicatie hierover richting de Woerdenaren, de raad en de ondernemers werd hem verweten.

Een motie van wantrouwen, ingediend door Progressief Woerden, haalde het niet, maar na een gesprek binnen het college van burgemeester en wethouders besloot Bolderdijk zich ziek te melden en later af te treden.

Woerden voor Democratie wil graag weten hoe het er in het college aan toe ging en of daar ook notulen van gemaakt zijn. De oppositiepartij vreest een doofpot en vraagt zich af of Woerden in plaats van de landelijke ‘Rutte-doctrine’ last heeft van de ‘Molkenboer-doctrine’.

Foto: Anno Visser