Logo i pgb Wethouder Yolan Koster vindt de invoering van de pilot integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) voor de betreffende zorgvrager een grote verbetering maar is voor de…

gemeenten Woerden en Delft een hel. Dit zegt zij in RPL Actueel.

Het is buitengewoon ingewikkeld om op hetzelfde moment al de betrokken partijen op hetzelfde moment hetzelfde ding te laten doen. Daarom hebben Woerden en Delft de regering verzocht het tijdelijk experimenteren met het pgb mogelijk te maken met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB). Hierdoor kan nu een integraal pakket aan zorg vanuit onder meer de Jeugdwet en de Wmo ingekocht worden. Het levert een betere aansluiting van verschillende soorten zorg op en voorkomt een onnodige papierwinkel, aldus de wethouder.

Het experiment loopt tot 1 september 2017 en moet duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken.