Het zebrapad in de Dorpstraat in Harmelen kan veiliger, stelt het Harmelens raadslid Toos van Soest (CDA). Zij stelde hierover vragen aan het college van B&W van de gemeente Woerden. Regelmatig bereiken de CDA fractie berichten dat de verkeersveiligheid rondom dit zebrapad niet goed zou zijn.

“Het zebrapad wordt veel gebruikt door mensen die het Dorpshuis bezoeken, bewoners van wooncentrum Gaza en kinderen die van en naar de Bavoschool gaan. Het is belangrijk dat zij veilig kunnen oversteken, maar daar zijn wat mij betreft wel verbeteringen aan de verkeerssituatie voor nodig”, aldus Van Soest.

Ze vroeg onder meer aan het college welke verbeterpunten zij ziet en in hoeverre zij in staat is deze uit te voeren. Volgens haar is het een goed idee om het zebrapad beter zichtbaar te maken. Of daar een paar parkeerplaatsen voor opgeofferd moeten worden, zal blijken uit de beantwoording van de vragen. Die worden half juni verwacht.

Foto: Toos van Soest