Logo Zebrapad Onbekenden hebben op maandag 2 april in Bodegraven het zebrapad bij het station veranderd in een kleurrijk regenboogpad. Omdat dit niet voldoet aan de officiële…

vereisten voor een zebrapad, kan dit verwarring bij weggebruikers oproepen en tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom bevinden de strepen zich bij andere regenboogpaden op een trottoirgedeelte, of zijn de regenboogkleuren aangebracht rondom de witte strepen van een gewoon zebrapad.

Sinds 2012 zijn dergelijke paden aangebracht in een reeks van buitenlandse steden, alsmede in meer dan 30 plaatsen in Nederland. Daar het in Bodegraven kennelijk lijkt te gaan om een illegale actie is het even afwachten wat de gemeentelijke overheid hier mee gaat doen.

Foto’s: RTV Bodegraven
14 regenboog
14 zebra