Logo venetian facon de veniseBij een recente aflevering van het televisieprogramma “Tussen Kunst en Kitsch” wist een glas uit de verzameling van Het Stadsmuseum in Woerden de show te stelen. Het glas bleek een ware…

‘Facon de Venise-glas’ te zijn. Wat dit glas bijzonder maakt is dat het in de Venetiaanse stijl geblazen is, dit was in de zestiende en de zeventiende eeuw populair. Het glas is vermoedelijk in Nederland of Duitsland geblazen richting het einde van de zeventiende eeuw volgens de taxateur van het programma.

De waarde van het glas is geschat op negenduizend euro en hoewel de fiscale waarde voor het glas niet werkelijk van belang is voor het museum zegt Stephanie Rompa nog even de verzekeringspolis te willen nalopen.