Logo verrekijker In Driebruggen is in de polder Lange Weide een zwarte ibis gespot. Boswachter Peije schrijft op Twitter geluk te hebben gehad dat hij zijn camera bij zich had om…

 foto’s te maken. De zwarte ibis is een vogelsoort uit de familie van de ibissen en lepelaars.

Op wereldschaal neemt de populatie in aantal af omdat in veel landen natte natuurgebieden onder andere worden bedreigd door grondwater peilverlaging of drooglegging. Ook het omzetten in land voor agrarisch gebruik van de grond en verstoring door jacht en recreatie zijn nadelig.

Foto: Boswachter Peije
ibis