In de gemeente Nieuwkoop zijn beleidsregels vastgesteld voor een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding. De zelfbewoningsplicht houdt in dat kopers van nieuwbouwwoningen er zelf in moeten gaan wonen. Dit om te voorkomen dat beleggers de woningen opkopen en vervolgens gaan verhuren. Zo hebben reguliere woningzoekenden meer kans op het vinden van een woning. Door het anti-speculatiebeding mag de koper van een nieuwbouwwoning deze niet binnen vijf jaar doorverkopen. Daarmee kunnen woningen niet meer worden gekocht om bijvoorbeeld snel winst te maken vanwege prijsstijgingen. In het geval van bijvoorbeeld een echtscheiding, gezondheidsproblemen of het vinden van werk op grote afstand mag een woning daarentegen wel binnen vijf jaar worden verkocht.