Logo zonnepanelen3Voor het inrichten van een duurzaam energielandschap in Rijnenburg/Reijerscop in de provincie Utrecht zijn zes scenario’s ontwikkeld. De scenario’s zijn ontwikkeld voor wind of…

zonne-energie al dan niet gekoppeld aan recreatie en natuurontwikkeling. Het ontwerpproces van dit energielandschap wordt 9 oktober afgerond met een laatste werkbijeenkomst. Naast commerciële partijen zoals Eneco zijn ook buurtbewoners betrokken bij de plannen in “Rijne Energie”.

Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunnen bewoners vragen stellen en reageren op onduidelijkheden en eventuele fouten in de producten.