Logo Geld 4De provincie Zuid-Holland stelt 600 duizend euro beschikbaar voor het verbeteren van bedrijventerreinen in de regio. Het bedrag komt beschikbaar via de subsidieregeling ‘Planvorming…

bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017’, die de provincie maandag 28 augustus 2017 openstelt.

Ondernemers en gemeenten kunnen in een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor onderzoek naar bijvoorbeeld de aanleg van glasvezel, camerabeveiliging, verlichting en de opwekking van duurzame energie. Ook kunnen ze een voorstel indienen voor het opzetten van een samenwerkingsverband, waarmee een eerste stap richting het verbeteren of op peil houden van de kwaliteit van een bedrijventerrein gezet kan worden.