De Utrechtse ziekenhuizen bereiden zich voor op een eventuele griepgolf. Ze doen dit met speciale ‘griepbedden’, sneltesten en een ‘winterunit’ voor kwetsbare ouderen.

Op de spoedeisende hulp liggen sneltesten klaar, waardoor binnen twintig minuten aangetoond wordt of iemand inderdaad griep heeft.

Het St. Antonius heeft zeven extra verpleegkundigen voor de winterunit in dienst genomen. In het UMC Utrecht komen binnen de longafdeling studenten geneeskunde helpen door bepaalde taken van de verpleegkundigen over te nemen.

Het doel is om voor een vlotte doorstroming te zorgen, zodat er telkens een bed vrijkomt voor nieuwe patiënten.

Foto: St Antonius ziekenhuis – De griep-unit in het Antonius