In een motie van de VVD en Groenlinks wordt de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk gevraagd om de kapotte glazen geluidswering langs de N11 te vervangen door zonnepanelen.

De raad heeft hier unaniem positief op gereageerd en vraagt de verantwoordelijke wethouder om hier bij Rijkswaterstaat op aan te dringen.

Tevens wordt in de motie gevraagd om te onderzoeken of de zonnepanelen ook mogelijk zijn langs de A12 tussen Bodegraven en Waarder.

De lokale Energiecoöperatie heeft hierover al contact met Rijkswaterstaat.