Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is deze maand gestart met het plaatsen van zonnepanelen op hun rioolwaterzuiveringen.

Het gaat in totaal om negen rioolwaterzuiveringen, waaronder die in Woerden. Bij elkaar opgeteld worden er 636 zonnepanelen geplaatst. De panelen leveren in totaal jaarlijks ca. 178 duizend kWh op. Dit staat gelijk aan het verbruik van 51 huishoudens.

Het vervoeren van de materialen tussen de locaties en het ophalen van het vrijkomende afval gebeurt door een koeriersdienst die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). De werkzaamheden zouden in maart gereed moeten zijn.

Het waterschap streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat evenveel energie wordt opgewekt, als verbruikt.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Op de zuivering in Leidsche Rijn liggen de eerste zonnepanelen al