De afgelopen periode heeft woningcorporatie Mozaïek Wonen in de Vijverwijk in Bodegraven-Reeuwijk 140 sociale huurwoningen voorzien van zonnepanelen. Van 2018 t/m 2021 gaat Mozaïek Wonen wijkgericht aan de slag met het plaatsen van zonnepanelen op zo’n 1.615 eengezinswoningen.

Mozaïek Wonen is vanaf 2018 wijkgericht aan de slag gegaan met het plaatsen van zonnepanelen. Dit jaar wordt dit vooral gedaan in Bodegraven, bij een groot deel van de eengezinswoningen. Zodra een wijk aan de beurt is, ontvangen huurders daarover een bericht

Het initiatief van Mozaïek Wonen draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om klimaatneutraal te worden moet veel duurzame energie worden opgewekt. In de routekaart ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’ wordt al gesproken over het verduurzamen van de particuliere woningen. Met het verduurzamen van huurwoningen komen we nóg een stap dichterbij deze doelstelling.