Logo Gemeente MontfoortDe college van B en W van Montfoort heeft in de collegevergadering van 25 september 2017 ingestemd met het aangaan van de intentieovereenkomst voor de verhuur van een deel van…

het stadskantoor. Met de verhuur aan SWOM, GGD regio Utrecht, Jeugdteam Montfoort, Vluchtelingenwerk en Careyn, vindt vanaf 2018 een groot deel van de publieke dienstverlening plaats onder één dak.

De gemeente heeft de afgelopen periode gezocht naar huurders voor de leegstaande delen van het stadskantoor. Met de komst van de vijf organisaties kan de onderlinge samenwerking worden geoptimaliseerd en de samenhang naar de inwoners worden vergroot.

Om ervoor te zorgen dat de organisaties ruimte kunnen huren in het stadskantoor is een plan uitgewerkt om de begane grond van het gebouw aan te passen.