Milieudefensie spreekt haar zorg uit over inzet van kleinere biomassacentrales. In een brief aan de gemeenteraden in ons land schrijft de milieuorganisatie dat er ruimere uitstootnormen voor de kleinere centrales gelden, waarbij geen rekening met omwonenden wordt gehouden.

Verder zou biomassa CO2-neutraal zijn, omdat groeiende bomen CO2 opnemen. Die opname kan volgens Milieudefensie tientallen jaren duren, terwijl bij het verbranden van hout direct grote hoeveelheden CO2 vrijkomt.

Verder plaatst de milieuorganisatie haar vraagtekens bij de herkomst van het in de centrales gebruikte hout. Milieudefensie adviseert de aanleg en het gebruik van biomassacentrales uit te sluiten.