Logo veilig thuisAlle Utrechtse politieke partijen zijn erg verontrust over de situatie bij het landelijke meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. Zo is er gebleken dat verschillende ouders…

onterecht beschuldigd zijn. Verder zijn bij diverse raadsleden berichten binnengekomen waarin geklaagd werd over de werkwijze, slechte communicatie en klachtenafhandeling van Veilig Thuis.

Deze berichten waren afkomstig van huisartsen, scholen, ouders, de Raad van de Kinderbescherming en van de eigen medewerkers. Het Utrechtse college van B en W heeft tot nu toe geen reden gezien in te grijpen bij Veilig Thuis. De gemeenteraad wil, nu ouders onterecht beschuldigd zijn, dat er toch wordt ingegrepen.