VVD Woerden maakt zich zorgen over de geluidsoverlast van warmtepompen. De partij heeft verschillende klachten over geluidshinder ontvangen van bewoners in de buurt van zo’n pomp. VVD-raadslid Simone Onrust heeft hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Ze wil weten hoeveel woningen in Woerden een warmtepomp hebben en hoeveel klachten er over geluidshinder bij de gemeente bekend zijn.

Bovendien vraagt het raadslid of ter bescherming, geluidseisen voor bestaande pompen kunnen worden ingevoerd en of daarbij dan ook rekening wordt gehouden met laagfrequent geluid. Dat zou schadelijk voor de gezondheid zijn.

Verder wordt het college gevraagd of het bereid is het advies van de Nederlandse Stichting Geluidshinder over te nemen. Daarin wordt bij buitenopstellingen van warmtepompen in de woonomgeving een geluidsgrenswaarde van dertig decibel op vijf meter afstand nagestreefd.


Foto: Gemeente Woerden