Het Woerdens college van B&W maakt zich zorgen over de structurele kosten voor het uitvoeren van de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling van de Omgevingswet is dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger worden. Met één digitaal loket wordt het gemakkelijker om bijvoorbeeld woningbouw op oude bedrijventerreinen te starten of windmolenparken op te zetten.

De uitvoering is al enkele malen uitgesteld en staat nu gepland op 1 januari 2022. De belangrijkste reden voor uitstel is dat er nog geen goed werkend digitaal systeem is. Het college vreest dat de uitvoering extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt waarvoor het Rijk geen dekking geeft. De uitvoering van de jeugdzorg zit nog fris in het geheugen.

Foto: Gemeente Woerden