Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft veel schade ontdekt aan de Lekdijk tussen de Beatrixsluis en en de Honswijkerplas.

Het waterschap denkt dat illegale motorcrossers het gras kapot hebben gereden terwijl de grasmat zo belangrijk is voor de dijk. Volgens Van Leeuwen van het hoogheemraadschap hebben de jongeren geen idee wat voor een schade ze aanrichten. De Stichtse Rijnlanden gaat extra surveillances uitvoeren in samenwerking met andere overheidsdiensten en gaan verbaliserend optreden.

Tot april geldt ook een verbod op beweiding van de Lekdijk om zo de grasmat stevig en onbeschadigd te houden.