In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Woerden schrijft een inwoner van Woerden verontrust te zijn over een onderzoek naar een brug over de Rijn bij de waterzuivering.

De briefschrijver zegt in de veronderstelling te zijn dat die brug geen optie meer was, omdat het projectteam dat gezegd zou hebben. De bezorgde inwoner vraagt om uit te leggen wat wordt bedoeld met: ‘het net zo uitwerken van de Rietveldbrug-west als de Gildebrug en de Rembrandtbrug’.

De briefschrijver zegt bezwaar te maken tegen het ontbreken van een participatiemogelijkheid en vraagt om alsnog een bijeenkomst te plannen.

Foto: Archief RPL Woerden