Logo ZorgDe zorgorganisaties Abrona, Vitras en Kwintus hebben de gemeenteraad aangeboden om met hen in gesprek te gaan. De organisaties willen van gedachten wisselen over de nieuwe…

ontwikkelingen in de decentralisatie in het sociaal domein die mogelijk op hen af komen. Het sociaal domein zijn alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd. Dat sociale domein zal een belangrijk thema zijn op het programma van iedere partij.

Onderwerpen als, wat is de volgende ontwikkelingsstap, waar staat de gemeente op het moment en vragen als wat komt er op ons af en wat zijn de kansen en de knelpunten, zijn de onderwerpen waarover de zorginstellingen willen praten.