Logo WeidevogelsDe provincie Zuid-Holland legt 1,5 miljoen euro op tafel voor een onderzoek naar de wijze waarop rendabele landbouw kan samengaan met kansen voor weidevogels. Groene Hart Media…

meldt op haar website dat het Louis Bolk instituut dit onderzoek gaat uitvoeren in samenwerking met het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld. Maar er wordt in de gehele breedte samengewerkt: ook boeren worden bij het onderzoek nauw betrokken om maximaal resultaat te behalen.

De looptijd van het onderzoek is drie jaar en start nog in 2018. Het project is volgens de provincie een voorbeeld omdat het concreet is, direct uitvoerbaar en omdat het zal leiden tot een positief effect op de weidevogelstand.