Logo MetselenDe provincie Zuid-Holland gaat meer letten op sociale woningbouw en huurplannen in gemeentes. Zuid-Holland controleert regelmatig in hoeverre vraag en aanbod van koop- en huurwoningen…

in de regio’s in evenwicht zijn. De Zuid-Hollandse regio’s moeten daarvoor periodiek hun woonvisies bij de provincie inleveren. De provincie wil nu ook meer gaan kijken naar het aandeel sociale woningbouw en huurwoningen in de plannen en ook hoe die over de gemeenten zijn verdeeld. Mocht dat te ver uit balans zijn dan kan Zuid-Holland in het uiterste geval zelf een woonvisie maken die dan leidend is voor het bouwprogramma.

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten hebben afgesproken dat dat middel alleen als uiterst redmiddel ingezet mag worden.