Logo OV ChipkaartProvinciale Staten van Zuid-Holland hebben een brief gestuurd aan informateur Edith Schippers en de onderhandelaars over een nieuwe regering met daarin suggesties voor…

het openbaar vervoer. Hierin wordt gevraagd om meer investeringen in het openbaar vervoer zodat het een volwaardig en betaalbaar alternatief wordt voor autogebruikers. Ook wil men snellere verbindingen tussen economische kerngebieden zoals de spoorlijn Leiden-Utrecht.

Verder wordt geadviseerd mee te kijken naar nieuwe vormen van mobiliteit in gebieden met een beperkte vraag en wil Zuid-Holland aandacht voor het aanjagen van innovatie en verder verduurzamen van het openbaar vervoer. Daarnaast moet het openbaar vervoer betaalbaar en laagdrempelige zijn voor mensen met een smalle beurs schrijft het provinciebestuur.