Logo Provincie Zuid HollandHet Veenweide Innovatie Centrum, ofwel de proefboerderij in Zegveld krijgt over een periode van drie jaar 180 duizend euro subsidie van de provincie Zuid-Holland. Dat hebben Gedeputeerde Staten onlangs besloten. Tot en met 2019 wordt jaarlijks 60 duizend euro bijgedragen aan het innovatiecentrum. Naast de provincie Zuid-Holland financieren ook de provincies Utrecht en Noord-Holland, 6 waterschappen en het agrarische bedrijfsleven het centrum. Het innovatiecentrum in Zegveld is een organisatie die zich richt op vernieuwing in de westelijke veenweiden. De activiteiten van het centrum moeten bijdragen aan duurzame en vernieuwende landbouw, het tegengaan van bodemdaling, waterbeheer en het bevorderen van de waterkwaliteit.